Osteuporoza Osteuporoza jest chorobą dotykającą przedstawicieli obu płci, lecz u mężczyzn odsetek osób cierpiących z tego powodu jest znacznie wyższy. Jak udowodnili naukowcy gęstość mineralna kości szkieletu mężczyzn jest znacznie niższa aniżeli u kobiet. Schorzenie to prowadzi przede wszystkim do zwiększonego ryzyka wystąpienia wszelkiego rodzaju złamań, do których dochodzić może podczas zwykłej aktywności w ciągu dnia. Dla osoby narażonej na takie następstwa oznacza to przede wszystkim konieczność wyeliminowania zachowań ryzykownych, co często wiąże się z wyłączeniem z życia społecznego. Osteuporoza objawia się pojawianiem się e kościach pustych przestrzeni. To właśnie przez nie dana kość nie jest w stanie znosić określonego ciężaru, który do niedawna nie był jeszcze tak dużym obciążeniem dla niej. Na tego rodzaju problemy cierpią przede wszystkim starsi panowie. Wynika to z faktu, iż wraz z wiekiem masa kości ulega zmianie. Swój maksymalny poziom osiąga ona, gdy mężczyźni kończą 25 rok życia. Schorzenie to jest niestety rzadko rozpoznawalne u mężczyzn a gdy jest już ono wykrywane to zmiany są zbyt posunięte. Wczesne rozpoznanie pozwala na wdrożenie działań związanych z podawaniem leków zmniejszających ryzyko powstawania złamań.